+90 212 528 42 13
info@hoteltilia.com

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI ve HEDEFİ

Tilia Hotel 4*
Kemalpaşa Mahallesi
Mahmudiye Çeşmesi Cad. No:3 Laleli Fatih/ISTANBUL

Tilia Hotel 4* Kemalpaşa Mah. Mahmudiye Çeşmesi Cad. No:3 Laleli Fatih /Istanbul
TEL: 0212 528 42 13 FAX: 511 47 98
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI ve HEDEFİ

 • Tilia Hotel olarak sürdürülebilirliği bir kültür haline getirmeyi kendine misyon edinen ve gelecek
  nesillere karşı olan sorumluluğunun bilinciyle, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde toplumsal cinsiyet
  eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, erişilebilir temiz enerji, iklim
  eylemi ve temiz su sanitasyon başta olmak üzere diğer tüm Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
  Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştirerek, amaçların daimî bir destekçisi olmak
 •  T.C mevzuatı ile belirlenmiş olan kanunlara, yönetmeliklere ve ilgili tüm uluslararası standartlara
  uygun olarak tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini benimsemek,
 •  Çevresel sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kaynaklanan
  çevresel etkileri en aza indirmek için atıkları doğru şekilde ayrıştırmak, enerjiyi verimli kullanmak, su,
  elektrik ve doğalgaz tüketimini azaltmak, tüm alanlarda sera gazı emisyonlarımızı ölçmek ve
  azaltmaya yönelik hedefler belirleyerek yeni projeleri hayata geçirmek, çalışanlarımıza verdiğimiz
  eğitimlerle doğal hayatın sürekliliğini, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması sağlamak, turizm
  sektöründe öncü ve uzun vadeli değer yaratmak,
 •  Tüm süreçlerimizde ayrımcılığı önlemek, yerel/bölgesel kalkınma istihdamını desteklemek, kadın,
  genç ve dezavantajlı grupların istihdamına yönelik fırsatlar yaratmak,
 •  İnsana yakışır koşullara sahip bir çalışma ortamı sağlamak için en iyi sağlık ve güvenlik standartları
  ışığında tüm önlemleri almak, düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sağlamak,
  memnuniyet seviyelerini en üst seviyede tutmak amacıyla düzenli olarak görüş ve önerilerini
  değerlendirmek, gerekli iyileştirme faaliyetlerini hayata geçirmek,
 •  Çalışanlarımıza istihdam, ilerleme, ödüllendirme, işe alım, kariyer gelişim ve terfi süreçlerinde adil
  olarak ayrım yapılmaksızın yönetim pozisyonları dâhil olmak üzere performans analizi yaparak eşit
  fırsatlar sunmak,
 •  Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında özellikle eğitim, ,sanat ve sosyal etkinlik
  konuları başta olmak üzere toplumu ve paydaşlarımızı desteklemek, faaliyet gösterdiğimiz
  bölgelerdeki farklı kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri kurarak yerel toplumun sürdürülebilirlik alanında
  farkındalığını arttırmak ve konaklayan misafirlerimize bölgemizdeki değerler hakkında bilgi vermek,
 •  Misafir memnuniyetini sağlamak için gelen tüm geri bildirimlere yönelik tedbir almak ve düzeltici
  eylemleri kaydetmek, sürekli gelişim bakış açısıyla ürün ve hizmet kalitemizi artırmak ve iyileştirici
  faaliyetlerde bulunmak,
 •  Tüm ürün ve hizmet alımlarında ülke ekonomisine katkıda bulunmak için öncelikle yerel/bölgesel
  ve sürdürülebilirlik konularına önem veren, çevresel – sosyal etkileri yöneten tedarikçilerle çalışmak,
  bununla birlikte seçim yaparken adil, tarafsız ve şeffaf olmak,
 •  Faaliyetlerimizi sürdürüp geliştirirken kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamlarda
  çalışanlarımızın sağlığını, refahını ve çevrenin korunmasını öncelikli olarak göz önünde tutmak, sıfır
  kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek.

Tilia Hotel 4*
Kemalpaşa Mahallesi
Mahmudiye Çeşmesi Cad. No:3 Laleli Fatih/ISTANBUL

Tilia Hotel 4* Kemalpaşa Mah. Mahmudiye Çeşmesi Cad. No:3 Laleli Fatih /Istanbul
TEL: 0212 528 42 13 FAX: 511 47 98

 • Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi ve süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirmek, tespit edilen riskler ve fırsatlar ışığında amaç ve hedefler belirleyerek sürdürülebilirlik performansımızı
  uluslararası standartlarda devam ettirmek.